SIC 10: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ-10

Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю

Посилання

  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки»;
  • МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».

Проблема

1. У деяких країнах державну допомогу суб«єктам господарювання можуть спрямовувати на заохочення або довгострокову підтримку господарської діяльності в певних регіонах чи секторах промисловості. Умови для одержання такої допомоги можуть не бути пов»язані з конкретною операційною діяльністю суб«єкта господарювання. Прикладом такої допомоги є передача державою ресурсів суб»єктові господарювання, який:

а) здійснює діяльність у певній галузі;

б) продовжує діяльність у нещодавно приватизованій галузі, або

в) починає чи продовжує вести свій бізнес у малорозвинених регіонах.

2. Проблема полягає в тому, чи є така державна допомога «державним грантом», на який поширюється сфера застосування МСБО 20, а отже, чи треба її обліковувати відповідно до цього Стандарту.

Консенсус

3. Державна допомога суб«єктам господарювання відповідає визначенню державних грантів, наведеному в МСБО 20, навіть якщо немає умов, конкретно пов»язаних з операційною діяльністю суб'єкта господарювання, крім вимоги функціонувати у певних регіонах чи секторах промисловості. Отже, такі гранти не слід прямо відображати за кредитом власного капіталу.

Дата консенсусу______________________________________________

Січень 1998 р.

Дата набрання чинності_______________________________________

Це Тлумачення набирає чинності 1 серпня 1998 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до МСБО 8.

Теги: ПКТ 10  SIC 10  Тлумачення  Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО