SIC 12: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ-12

Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення

Посилання

  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки »;
  • МСБО 19 «Виплати працівникам»;
  • МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»;
  • МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання »;
  • МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій».

Проблема

1. Суб«єкт господарювання може бути створеним для вузького, чітко окресленого призначення (наприклад, оренди, проведення досліджень, розробок або секьюризації фінансових активів). Такий суб»єкт господарювання спеціального призначення (СГСІІ) може мати форму корпорації, трасту, товариства або некорпоративного суб«єкта господарювання. Часто СГСІІ створюють за юридичними угодами, які накладають суворі, а іноді постійні обмеження повноважень його керівного органу, опікунської ради або управлінського персоналу щодо прийняття рішень з приводу діяльності СГСІІ. Часто такі положення конкретизують управлінську політику і поточну діяльність СГСІ так, що їх ніхто не може змінити, хіба що засновник чи спонсор (тобто, вони функціонують на так званому »автопілоті").

2. Спонсор (або суб«єкт господарювання, від імені якого створено СГСІІ) часто переводить активи до СГСІ, одержує права використовувати активи, що належать СГСІ, або виконує послуги для СГСІ, тим часом як інші сторони (ті, що »надають капітал«) можуть передавати СГСІ грошові кошти. Суб»єкт господарювання, що здійснює операції з СГСІ (часто засновник або спонсор), може, по суті, контролювати СГСІ.

3. Вигідна частка у СГСІІ може набирати форму, наприклад, боргового інструмента, інструмента власного капіталу, права участі, залишкового відсотка чи оренди. Деякі вигідні частки можуть просто давати утримувачеві фіксовану чи задекларовану ставку прибутковості, а інші – давати утримувачу права або доступ до інших майбутніх економічних переваг від діяльності СГСІ. В більшості випадків засновник чи спонсор (або ж суб'єкт господарювання, від імені якого створено СГСІ) утримує значну вигідну частку в діяльності СГСІ, навіть якщо він володіє незначною часткою або зовсім не володіє власним капіталом СГСІ.

4. МСБО 27 вимагає консолідації суб«єктів господарювання, контрольованих суб»єктом господарювання, що звітує. Однак Стандарт не містить чітких керівних положень щодо консолідації СГСІ.

5. Іроблема полягає в тому, за яких обставин суб'єкт господарювання має консолідувати СГСІ.

6. Це Тлумачення не застосовується до програм виплат після завершення трудової діяльності або програм інших довгострокових виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19.

7. Іередачу активів від суб«єкта господарювання до СГСТІ можна кваліфікувати як продаж, здійснений цим суб»єктом господарювання. Але навіть якщо передача не кваліфікується як продаж, згідно з положеннями МСБО 27 і цим Тлумаченням, суб«єкт господарювання має консолідувати СГСІ. Це Тлумачення не враховує обставин, за яких ставлення продажу застосовується щодо суб»єкта господарювання або усунення наслідків такого продажу після консолідації.

Консенсус

8. СГСІ треба консолідувати, якщо сутність взаємовідносин між суб«єктом господарювання і СГСІ указує на те, що суб»єкт господарювання контролює

це СГСІ.

9. У цьому зв«язку контроль за СГСІ може виникнути згідно з попереднім визначенням діяльності СГСІ (що діє на »автопілоті«) або інакше. МСБО 27.13 вказує кілька обставин, які приводять до контролю навіть у випадках, коли суб»єкт господарювання володіє половиною або менше голосів іншого суб«єкта господарювання. Іодібно до цього контроль може існувати навіть у випадках, коли суб»єкт господарювання володіє незначною частиною або зовсім не володіє власним капіталом СГСІ. Застосування концепції контролю вимагає в кожному випадку судження в контексті усіх відповідних чинників.

10. Крім ситуацій, описаних у МСБО 27.13, нижче наведено приклади обставин, які можуть свідчити про взаємовідносини, за яких суб'єкт господарювання контролює СГСІ, а отже, має консолідуватися з СГСІ (додаткові керівні положення додаються до цього Тлумачення):

а) по суті, діяльність СГСТІ проводиться від імені суб'єкта господарювання
відповідно до його конкретних господарських потреб у такий спосіб, що
суб'єкт господарювання одержує вигоду від функціонування СГСТІ;

б) по суті, суб'єкт господарювання має можливості приймати рішення
щодо одержання більшої вигоди від діяльності СГСІ, і, запроваджуючи
механізм «автопілот», суб'єкт господарювання делегує можливості
ухвалювати ці рішення;

в) по суті, суб'єкт господарювання має права одержувати більшість вигід
СГСТІ, а отже, може наражатися на ризики, пов'язані з діяльністю СГСТІ,
або

г) по суті, суб'єкт господарювання зберігає більшість ризиків щодо
залишкової частки або власності, пов'язаних з СГСІ або його активами,
для одержання вигід від своєї діяльності.

11. [Вилучено]

Дата консенсусу

Червень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності для річних фінансових періодів, починаючи з 1 червня 1999 р. або пізніше; застосування до цієї дати заохочується. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

Суб«єкту господарювання слід застосовувати зміну в параграфі 6 до річних періодів, які починаються 1 січня 2005 р. або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує МСФЗ 2 до більш раннього періоду, він також повинен застосовувати до цього ж періоду зазначену зміну.

Теги: ПКТ 12  SIC 12  Тлумачення  Консолідація  суб’єкти господарювання спеціального призначення  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО