SIC 15: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

ПКТ-15

Операційна оренда: заохочення

Посилання

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий в 2007 р.); МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»« ; МСБО 17 »Оренда" (переглянутий у 2003 р.).

Проблема

1. Обговорюючи нову або поновлювану операційну оренду, орендодавець може заохочувати орендаря до укладання угоди. Прикладами такого заохочення є плата наперед грошовими коштами орендареві або відшкодування орендодавцем чи прийняття ним на себе витрат орендаря (наприклад, витрат на переміщення чи вдосконалення орендованого майна або витрат, пов«язаних з раніше існуючим зобов»язанням орендаря). Інша можливість – досягнення угоди про те, що на початку строку оренди не буде орендної плати чи вона буде меншою.

2. Проблема полягає в тому, як слід визнавати заохочення в операційній оренді у фінансовій звітності орендаря й орендодавця.

Консенсус

3. Усі заохочення щодо угоди про нову або поновлену операційну оренду слід визнавати як невіддільну частину погодженої чистої компенсації за використання орендованого активу – незалежно від характеру чи форми заохочення або часу платежів.

4. Орендодавцеві слід визнавати сукупні витрати на заохочення як зменшення доходу від оренди протягом строку оренди на прямолінійній основі, якщо інша систематична основа не відображає схему часу, протягом якого вигода від орендованого активу зменшується.

5. Орендареві слід визнавати сукупну вигоду від заохочення як зменшення витрат на орендну плату протягом строку оренди на прямолінійній основі, якщо інша систематична основа не відображає часову схему вигід орендодавця від використання орендованого активу.

6. Витрати, понесені орендарем, включаючи витрати у зв'язку з попередньою орендою (наприклад, витрати на закриття, переміщення чи вдосконалення орендованого майна), орендареві слід обліковувати відповідно до стандартів, які можна застосовувати до таких витрат, включаючи витрати, які фактично відшкодовуються шляхом угоди про заохочення.

Дата консенсусу

Червень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності для оренди, строк якої починається 1 січня 1999 р. або пізніше.

Теги: ПКТ 15  SIC 15  Тлумачення  Операційна оренда  заохочення  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО