SIC 25: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012


ПКТ-25

Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів

Посилання

  • МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий у 2007 р.);
  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
  • МСБО 12 «Податки на прибуток»".

Проблема

1. Зміна в податковому статусі суб«єкта господарювання або його акціонерів може мати наслідки для суб»єкта господарювання через збільшення або зменшення його податкових зобов«язань чи активів. Це може відбутися, наприклад, при реєстрації на біржі інструментів власного капіталу суб»єкта господарювання або при реструктуризації власного капіталу суб«єкта господарювання. Це може також відбутися внаслідок переїзду до іншої країни акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій. В результаті такої події оподаткування суб»єкта господарювання може бути змінено; суб'єкт господарювання може, наприклад, отримати чи втратити податкові пільги або в майбутньому підлягати оподаткуванню за іншою ставкою.

2. Зміна в податковому статусі суб«єкта господарювання або його акціонерів може мати безпосередній вплив на поточні податкові зобов»язання чи активи суб«єкта господарювання. Зміна може також збільшити або зменшити визнані суб»єктом господарювання відстрочені податкові зобов«язання та активи -залежно від впливу зміни в податковому статусі на податкові наслідки, які виникатимуть у результаті відшкодування балансової вартості активів та зобов»язань суб'єкта господарювання.

3. Проблема полягає в тому, як суб'єктові господарювання слід обліковувати податкові наслідки зміни у своєму податковому статусі або в податковому статусі його акціонерів.

Консенсус

4. Зміна в податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів не веде до збільшення або зменшення сум, які визнаються поза прибутком або збитком. Поточні та відстрочені податкові наслідки зміни в податковому статусі слід включати до прибутку або збитку за період, якщо ці наслідки не відносяться до операцій та подій, які ведуть (у тому самому або в іншому періоді) до відображення визнаної суми прямо за кредитом або кредитом власного капіталу, або в сумах, визнаних в іншому сукупному прибутку. Ці податкові наслідки, що відносяться до змін визнаної суми власного капіталу в тому самому або в іншому періоді (які не включаються в прибуток або збиток), слід прямо відображати за дебетом чи кредитом власного капіталу. Ці податкові наслідки, які відносяться до сум, визнаних в іншому сукупному прибутку, слід визнавати в іншому сукупному прибутку.

Дата консенсусу

Серпень 1999 р.

Дата набрання чинності

Цей консенсус набирає чинності 15 липня 2000 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

За допомогою МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) внесено зміни в усі МСФЗ і, зокрема, в параграф 4. Суб«єкту господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, які починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий у 2007 р.) до більш раннього періоду, він також повинен застосовувати до цього ж періоду зазначені зміни.

Теги: ПКТ 25  SIC 25  Тлумачення  Податки на прибуток  зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО