SIC 29: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ 29

Угоди про концесію послуг: розкриття інформації Посилання

  • МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий у 2007 р.);
  • МСБО 16 «Основні засоби» (переглянутий у 2003 р.);
  • МСБО 17 «Оренда» (переглянутий у 2003 р.);
  • МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов 'язання та умовні активи»;
  • МСБО 38 «Нематеріальні активи» (переглянутий у 2004 р.);
  • КТМФЗ 12 «Угоди про концесію послуг».

Питання

1. Суб«єкт господарювання (оператор) може укладати угоди з іншим суб»єктом господарювання (надавачем) про надання послуг, які забезпечують громадський доступ до об«єктів основної економічної та соціальної інфраструктури. Надавачем може виступати суб»єкт господарювання державного або приватного сектора, в тому числі й орган державного управління. Прикладами угод про концесію послуг може бути водопостачання та водовідведення, автошляхи, автостоянки, тунелі, мости, аеропорти та телекомунікаційні мережі. Угоди, які не належать до угод про концесію послуг, -це такі угоди, за якими суб'єкти господарювання передають стороннім організаціям надання певних внутрішніх послуг (наприклад, кафетерій для працівників, обслуговування будівлі, функції бухгалтерського обліку або сфери ІТ).

2. Угода про концесію послуг, як правило, передбачає передачу на період концесії від надавача до оператора:

а) права надавати послуги, які забезпечують громадський доступ до об'єктів основної економічної та соціальної інфраструктури;

б) в деяких випадках – право використовувати визначені матеріальні активи, нематеріальні активи або фінансові активи;

в обмін на це оператор зобов'язується:

в) протягом періоду концесії надавати послуги на певних умовах;

г) повернути (якщо це доречно) після завершення періоду концесії всі права, отриманні на початку періоду концесії, та / або отримані протягом періоду концесії.

3. Спільною ознакою всіх угод про передачу в концесію послуг є те, що оператор не лише отримує права, а й несе зобов'язання надавати громадські послуги.

4. Питання полягає в тому, яку інформацію слід розкривати операторові та надавачеві у примітках до фінансової звітності.

5. Певні аспекти угод про концесію послуг та розкриття інформації щодо них уже розглянуті чинними Міжнародними стандартами фінансової звітності (наприклад, МСБО 16 застосовується до придбання об'єктів основних засобів, МСБО 17 застосовується до оренди активів, а МСБО 38 застосовується до придбання нематеріальних активів). Однак угода про концесію послуг може передбачати контракти до виконання, які не розглядаються Міжнародними стандартами фінансової звітності, якщо тільки ці контракти не є обтяжливими (тоді застосовується МСБО 37). Отже, це Тлумачення розглядає додаткові вимоги до розкриття інформації за угодами про концесію послуг.

Консенсус

6. Визначаючи належне розкриття інформації в примітках, слід розглядати всі аспекти угоди про концесію послуг. Оператор і надавач повинні в кожному періоді розкривати таку інформацію:

а) опис угоди;

б) суттєві умови угоди, які можуть вплинути на суму, час і певність майбутніх грошових потоків (наприклад, визначають період концесії, дати зміни цін та основа, на якій визначається зміна ціни і повторні переговори);

в) характер і обсяг (наприклад, кількість, період або належна сума):

i) прав на використання визначених активів;

ii) зобов'язання надавати послуги або право очікувати забезпечення послуг;

iii) зобов«язання придбати або побудувати об»єкти основних засобів;

iv) зобов'язання надати (або право отримати) визначені активи в кінці періоду концесії;

v) можливість поновлення або припинення (угоди);

vi) інші права та зобов'язання (наприклад, капітальний ремонт);

г) зміни в умовах угоди, що відбулися протягом періоду

г) як класифікована угода про концесію послуг.

6A Оператор повинен розкривати суму доходів або прибутку чи збитку, визнаного у періоді, в результаті обміну послуг з будівництва на фінансовий або на нематеріальний актив.

7. Розкриття інформації, що його вимагає параграф 6 цього Тлумачення, слід надавати або окремо за кожною угодою про концесію послуг, або в агрегованому вигляді за кожним класом угод про концесію послуг. Класом вважається групування угод про концесію послуг, які передбачають надання послуг подібного характеру (наприклад, послуги зі збору мита, телекомунікаційні послуги або ж послуги з водопостачання).

Дата консенсусу

Травень 2001 р.

Набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності з 31 грудня 2001 р.

Суб«єкти господарювання застосовують зміни в параграфах 6г) та 6A для річних періодів, що починаються 1 січня 2008 р. або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує КТМФЗ 12 для періоду, що починається раніше, то ці зміни застосовуються до такого періоду.

Теги: ПКТ 29  SIC 29  Тлумачення  Угоди про концесію послуг  розкриття інформації  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО