SIC 31: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ 31

Дохід: бартерні операції, пов'язані з рекламними послугами

Посилання

  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 18 «Дохід».

Проблема

1 Суб'єкт господарювання (Продавець) може здійснювати бартерну операцію з метою надання рекламних послуг в обмін на отримання рекламних послуг від свого клієнта (Клієнт). Рекламні оголошення можуть бути розміщені в Інтернеті або на рекламних щитах, транслюватися по телебаченню або радіо, публікуватися в газетах або журналах, або подаватись в інших засобах масової інформації.

2 В деяких випадках суб'єкти господарювання не обмінюються грошовою або іншою компенсацією. В деяких інших випадках відбувається обмін рівними або приблизно рівними сумами грошової або іншої компенсації.

3 Продавець, який надає рекламні послуги в ході своєї звичайної діяльності, визнає дохід згідно з МСБО 18 від бартерної операції, пов'язаної з рекламою, якщо, серед інших критеріїв, послуги, обмін якими здійснено, є неподібними (МСБО 18.12), а суму доходу можна достовірно оцінити (МСБО 18.20(а)). Це Тлумачення застосовується лише до обміну неподібними рекламними послугами. Обмін подібними рекламними послугами не є операцією, що генерує дохід згідно з МСБО 18.

4 Проблема полягає в тому, за яких обставин Продавець може достовірно оцінити дохід за справедливою вартістю рекламних послуг, отриманих або наданих у бартерній операції.

Консенсус

5 Дохід від бартерної операції, пов'язаної з рекламуванням, не можна достовірно оцінити за справедливою вартістю отриманих рекламних послуг. Проте Продавець може достовірно оцінити дохід за справедливою вартістю рекламних послуг, наданих ним в бартерній операції, шляхом посилання лише на не-бартерні операції, які:

(а) пов'язані з рекламуванням, подібним до рекламування в бартерній операції;

(б) відбуваються часто;

(в) представляють переважну кількість операцій та суму, якщо порівнювати з усіма
операціями, здійснюваними з метою рекламування, яке є подібним до рекламування в бартерній операції;

(г) передбачають грошову та/або іншу форму компенсації (наприклад, обігові цінні
папери, немонетарні активи та інші послуги), що має достовірно оцінену справедливу вартість; та

(ґ) не мають того ж контрагента, що й бартерна операція.

Дата консенсусу

Травень 2001 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності 31 грудня 2001 р. Зміни в обліковій політиці слід відображати відповідно до МСБО 8.

Теги: ПКТ 31  SIC 31  Тлумачення  Дохід  бартерні операції  пов’язані з рекламними послугами  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО